Naše péče o vaše děti

DENNÍ PROGRAM

Každá skupina má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí. Denní řád je časově pouze orientační. Záleží na každé učitelce, jak si režim dne přizpůsobí ke svému naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí. Dodržován je čas svačin, oběda, relaxace/spánku.

Screen Shot 2018-04-06 at 10.25.41

DENNÍ PROGRAM

7.30 – 9.00 Příchod, volná hra; pro děti, které doma nesnídaly, připravena snídaně
 9.00 – 9.15  Morning circle, Yoga pro děti, angličtina
 9.15 – 10.00  Řízený výukový blok
10.20 – 10.45 Kreativní tvorba, matematické dovednosti
10.45 – 11.45 Pobyt na zahradě, procházka
11.50 – 12.15 Hygiena, oběd
12.15 – 12.30 Zpívání při úklidu po obědě
12.30 – 13.00 Hygiena, svačinka
10.00 – 10.20 Volná hra, odchod domů
13.00 – 14.30 Čas na pohádku, odpočinek v postýlce - spánek, odpočinek s poslechem hudby, pohádek, vyprávění…
14.30 – 14.45 Hygiena, svačinka
14.45 – 15.15 Řízené aktivity zaměřené na logiku a myšlení
15.30 – 16.30 Umělecké, pohybové a jazykové kroužky, pobyt venku
16.30 – 18.00 Volná hra, odchod domů

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vzdělávací program KIDSPACE je ucelený výukový systém, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT ČR.

Program je založen na třech principech:

Adaptace na školku
Nástup do školky je pro dítě velkou životní změnou, poprvé zůstane v dětském kolektivu bez rodičů, a proto mu pomáháme se s touto situací sžít. Dítě se učí větší samostatnosti a vyrovnává se s odloučením od důvěrně známé rodiny.

Výchovně-vzdělávací činnost
Školní rok kopíruje roční cyklus a dělí ho na čtyři roční období, tematické bloky. Každý měsíc v roce má své téma, pro které jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle.

Příprava na základní školu
Celé předškolní období je přípravou na povinnou školní docházku. Dítě by mělo být dostatečně zralé po stránce psychické, fyzické i sociální a mělo by se projevovat jako zdravá a samostatná osobnost. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně a s ohledem na jeho specifické potřeby.

Zaměřujeme se i na jazykovou přípravu dětí, pro které není čeština rodný jazyk.

Screen Shot 2018-04-06 at 11.40.11
Screen Shot 2018-04-06 at 11.43.49

STRAVA, BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A HYGIENA

Stravování
- dopolední svačina
- oběd je složen z polévky a hlavního jídla, střídáme masové a bezmasé dny
- odpolední svačina
- jídelníček je vypsán vždy týden dopředu
- dbáme o vyváženou a pestrou stravu s dostatkem zeleniny a ovoce
- dodržujeme pitný režim – děti mají k dispozici vodu, ovocné šťávy a bylinné a ovocné čaje po celý den
- nabízíme možnost bezlepkové a bezlaktózové varianty jídel
Bezpečnost
školka KIDSPACE splňuje veškeré hygienické požadavky podle vyhlášek č. 410/2005 sb., č. 137/2004 sb. a č. 268/2009 sb.
- budova školky je vybavená požárními hlásiči, čidly a dalším bezpečnostním vybavením
- veškeré skleněné výplně jsou potaženy bezpečnostní fólií
- děti jsou svěřovány pouze oprávněným osobám
- v dosahu školky se nachází dětský praktický lékař a nemocnice
Zdraví a hygiena
- veškeré prostory a vybavení naší školky splňují hygienické normy pro předškolní zařízení
- vedeme děti k dodržování hygienických pravidel a zásad (mytí rukou, čištění zoubků...)
- logopedická péče je samozřejmostí a bude probíhat průběžně dle potřeby